MEGA ZEKA™
ZEKA OYUNLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ

MEB Onaylı Zeka Oyunları Kurs Programlarında Eğitimci Olabilirsiniz

Zeka oyunları konusunda eğitici eğitimi yapıp sertifika verdiğini veya zeka oyunu uygulamaları yaptırdığını söyleyen birçok kurum veya şahısla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi sosyal anlamda geliştirmek için bu tip eğitimlere katılmanızda hiçbir sakınca yoktur. Ancak bu tip faaliyetlerden alınan çoğu sertifikaların resmi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

"Mega Zeka™ - Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi" ve bu eğitim sonucunda yapılan sınavda başarılı olunduğunda "Memoriad™ Dünya Hafıza Olimpiyatları Türkiye Temsilciliği"nden alınan "Eğitici Sertifikası" size yeni iş imkanları açabilecek özelliktedir.

MEB ONAYLI ZEKA OYUNLARI KURS PROGRAMI

Hafıza ve zekanın % 75'i 3 ile 7 yaş arasında oluşmaktadır. Bu % 75'lik bölümün % 90'ı beş yaşında tamamlanmakta, tüm zekanın % 90'ı da yaklaşık ergenliğe girildiği 12 yaşla birlikte tamamlanmaktadır. Bu anlamda beynin 5 ile 12 yaş arasında zeka gelişimini destekleyen bir eğitim programı ile eğitilmesi çok önemlidir.

Oyun öğrenmenin doğal bir şekilde ve yüksek motivasyonda gerçekleştiği olaylardır. Zeka oyunları özellikle 5 ile 12 yaş arasındaki çocukların hafıza ve zekalarını geliştirmek için çok iyi eğitim araçlarıdır. Birçok kurum farklı zeka oyunları ve oyuncakları geliştirmekte, ancak bu oyun ve oyuncakların hangi aşamalarla kullanılacağı konusunda geliştirilmiş disiplinli bir eğitim programı yapılmamıştır.

 "Beyin Temelli Eğitimler" konusunda lider bir kuruluş olan Mega Hafıza uzun süredir bu konuda çok ciddi bir çalışma yapmaktadır. "Zeka Oyunları Derneği" (ZEKA-DER) Başkanı "Prof. Dr. Mehmet Naci Özer", Mega Hafıza Başkanı "Melik Duyar" ve "MEMORIAD™ Dünya Hafıza Olimpiyatları" işbirliği ile yapılan çalışma sonucu olarak resmi bir "ZEKA OYUNLARI KURS PROGRAMI" hazırlanmıştır. Hazırlanan bu program "MEB Talim Terbiye Kurulu"nca 30-Aralık-2014 tarihinde onaylanmış olup, Türkiye'nin 5-12 yaş arası çocuklar için onaylı tek resmi "ZEKA OYUNLARI KURS PROGRAMI"dır. Bu program MEB Muhtelif Kurslar kapsamında uygulanabilecek bir kurs programıdır. Ancak bu programın uygulanabilmesi için "Zeka Oyunları Kurs Programı" konusunda uzman bir eğiticiye ve eğitim için gerekli olan "ZEKA OYUNCAKLARI SETI"ne ve ayrıca MEMORIAD™ "MEGA ZEKA™" online yazılımına ihtiyaç vardır.

Zeka oyunları eğitici eğitimi, kurs programının içerdiği, "ZEKA OYUNCAKLARI SETI"nin ve MEMORIAD™ "MEGA ZEKA™ Online Yazılımı"nın nasıl kullanılacağı konularını kapsamakta olup, gerek yazılımın gerekse "MEGA ZEKA™ Online Yazılımı"nın ayrıca temin edilmesi gerekmektedir.

"Zeka Oyunları Kurs Programı" eğiticisi olabilmek için en az Lisans mezunu olmak, "MEMORIAD™" tarafından düzenlenen "ZEKA OYUNLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ'ne katılmak ve eğitim sonrası yapılacak olan sınavda başarılı olarak "MEMORIAD™"dan resmi "ZEKA OYUNLARI EĞİTİMCİ SERTİFİKASI" almak gerekmektedir.

"Mega Zeka™ - Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi" ZEKA-DER (Zeka Oyunları Derneği), MEMORIAD™ ve Mega Hafıza işbirliğiyle ortak olarak düzenlenmiş bir eğitici eğitim programı olup, yapılan sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara MEMORIAD™ Türkiye Temsilciliği tarafından bir eğitici eğitimi sertifikası verilmektedir.


EĞİTİM PROGRAMI NELERİ KAPSIYOR?

Zeka oyunları kurs programında eğitici olarak görev aldığınızda bilmeniz gereken şu konuları öğrenecek ve uygulamalar yapacaksınız;

• Zeka oyunları eğitim programı, amaçları ve detayları,

• Akıl yürütme ve işlem zekâ oyunları, kuralları, stratejileri ve uygulamaları,

• Sözel - dilsel zekâ oyunları, kuralları, stratejileri ve uygulamaları,

• Hafıza zeka oyunları, kuralları, stratejileri ve uygulamaları,

• Strateji zekâ oyunları, kuralları, stratejileri ve uygulamaları,

• Geometrik ve mekanik zekâ oyunları, kuralları, stratejileri ve uygulamaları,

• Modüler masa zeka oyunları, kuralları, stratejileri ve uygulamaları,

• Zeka oyunları kurs programı zeka oyuncakları setinin (30 parça) tanıtımı,

• Aynı zeka oyuncakları ile yaş seviyelerine göre oynanacak farklı oyunların tanıtımı,

• Öğrenilen tüm zeka oyunları ile ilgili uygulamalar yapılması,

• Zeka soruları, çeşitleri ve çözümleri.

• MEMORIAD™ "MEGA ZEKA™ Online Yazılımı" eğitimi.

EĞİTİM SİZE NELER KAZANDIRACAK?

Eğitimin sonunda katılımcı, MEB Talim Terbiye Kurulunca onaylanmış olan "Zeka Oyunları Kurs Programı" ile ilgili her türlü zeka oyununu, stratejilerini ve uygulamalarını, aynı oyuncaklarla nasıl farklı yaş seviyeleriyle farklı oyunlar oynanacağını, bu oyunların çocuklara nasıl öğretileceğini tam olarak öğrenir.

Eğitici eğitimi sonundaki kazanımlar şu şekilde sıralanabilir;

EĞİTİM SONUNDA RESMİ SERTİFİKA ALMA İMKANI

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılara "MEMORIAD™ Türkiye Temsilciliği" tarafından "Zeka Oyunları Kurs Programı Eğitimci Sertifikası" verilmektedir. Memoriad™ eğitimci belgesi ile resmi olarak eğitici olma şansı elde edilmektedir. Alınan bu sertifikayla zeka oyunları kurs programları düzenleyebilmek için ayrıca MEB onaylı "Zeka Oyunları Kurs Programı"nda belirtilen "Zeka Oyuncakları Seti"ne ve "MEMORIAD™ MEGA ZEKA™ Online Yazılımı"na ihtiyaç vardır.

Kurs sonu yapılan sınavda başarılı olamayanlar için yılda dört kez sertifika sınavı yapılmaktadır. Kurs sonunda sınava girmeyenler veya sınava girip de başarılı olamayan katılımcılara bu sınavlardan istediğine tekrar müracaat ederek girebilme hakkı verilmektedir.

EĞİTİMİ KİM VERİYOR?

Eğitim Zeka Oyunları Derneği (ZEKA-DER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Naci Özer ve Memoriad™ Yönetim Kurulu Üyesi Melik Duyar tarafından verilmektedir.

Eğitim programının uygulanmasında beyin fırtınası, düz anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, problem çözmeye ve yaratıcı düşünmeye dayalı yaparak yaşayarak öğrenme vb. öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmakta ve ilgili zeka oyuncakları ile uygulamalar yapılmaktadır.

Aşağıda verilen aktif eğitimlerden ilgilendiğinizin linkine tıklayarak, açılan sayfada ilgili eğitim detaylarını ve ödemeyle ilgili açıklamaları bulabilirsiniz.

AKTİF EĞİTİMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MEGA ZEKA™ – ZEKA OYUNCAKLARI SETİ
(30 Farklı Zeka Oyuncağı)

Bu set, MEB Onaylı "Zeka Oyunları Kurs Programı"nda eğitim materyalleri listesinde yer alan oyuncakları içermektedir. Set içeriğini detaylı görmek için aşağıda verilen linke veya set resmine tıklayınız;